Filozofia | Oferta | Aktualności | Referencje | Media o nas | Public Relations | Kontakt
Aktualności
Freelancer PR

2009-10-18

Beton z Dyckerhoff Polska na obwodnicy Wrocławia

Wrocławskie zakłady Dyckerhoff Polska dostarczają beton na budowę autostradowej obwodnicy Wrocławia. Inwestycja obejmuje budowę dwupasmowej obwodnicy A-8 o długości blisko 35 km, położonej na północno-zachodnich obrzeżach miasta, łącznie z mostami, estakadami dojazdowymi i wiaduktami. Koszt całej inwestycji wynosi 3,5 mld zł.

Wykonawcami robót są między innymi koncerny: Strabag i Dywidag, z którymi Dyckerhoff Polska współpracuje przy tej inwestycji, jako dostawca betonu. Wcześniej wrocławskie zakłady musiały spełnić pozytywnie wymogi procedur zatwierdzających dostawcę surowca przez wykonawców i nadzór inwestorski. Zrealizowały także kilka inwestycji, które pozwoliły na sprawną obsługę tego ważnego kontraktu.
W lipcu rozpoczęto dostarczanie betonu B 25 na roboty palowe dla firmy Strabag. Do betonowania wykorzystano dwie nowe pompy firmy Sermac o długości wysięgnika 41 m. Dziennie z obu zakładów dostarczamy kilkaset m3 betonu. W sierpniu tego roku w zakładzie Wrocław I - Centrum wymieniono silos na większy stutonowy, co pozwoli na zmagazynowanie większej ilości cementu. W ubiegłym roku został oddany w zakładzie Wrocław II - Południe do eksploatacji recykling firmy C & B due.
We wrześniu rozpoczęto dostarczanie betonu konstrukcyjnego B35 na obiekty mostowe. W tym i przyszłym roku Dyckerhoff Polska dostarczy beton na 6 obiektów mostowych w ilości ok. 70 000 m3.
Autostradowa Obwodnica Wrocławia to prestiżowa inwestycja, która odciąży ulice miasta z ruchu tranzytowego i poprawi bezpieczeństwo kierowców w ruchu drogowym. Miasto przygotowuje się w ten sposób do Mistrzostw Europy 2012. Koniec prac zaplanowano na czerwiec 2011 roku.

www.freelancerpr.eu
:: linki ::